This is version 32. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

MANTELZORG: CAP-triggers

Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de Mantelzorg-CAP in BelRAI te kunnen genereren.

Home Care Items
A13a Woont
F4 Overdag alleen ('s morgens en 's namiddags)
G1aB Maaltijdbereiding MOGELIJKHEDEN
G1bB Huishoudelijk werk MOGELIJKHEDEN
G1gB Boodschappen MOGELIJKHEDEN
G1hB Vervoer MOGELIJKHEDEN
P1a Aanwezigheid van mantelzorger(s)

Download pdf-versie

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]