This is version 15. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in de huidige dienstverlening of setting te blijven alvorens naar huis terug te keren (tel vanaf de beoordelingsreferentiedatum, inclusief die dag)

Codering:

  • 0. 1-7 dagen
  • 1. 8-14 dagen
  • 2. 15-30 dagen
  • 3. 31-90 dagen
  • 4. 91 of meer dagen
  • 5. Ontslag naar huis niet verwacht
Voorbeeld 1:
  • Mevrouw F. is 65 jaar. Ze is gehuwd. Ze heeft 2 maanden geleden een CVA gehad. Ze werd een week geleden vanuit een revalidatiekliniek in de instelling opgenomen voor verdere revalidatie, speciaal gericht op transfers, loopbeweging en rolstoelgebruik. Mevrouw F. wil erg graag terug naar huis. Haar echtgenoot zorgt goed voor haar en is bezig geweest het huis “gebruiksvriendelijk” te maken om haar zelfstandigheid te bevorderen. Hun doel is om binnen 2 maanden gereed te zijn voor ontslag.

Ontslagmogelijkheid Codering
Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.1 (Ja)
Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.1 (Ja)
Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?3 (31-90 dagen)

Voorbeeld 2:

  • Mevrouw D. is 67 jaar. Ze is weduwe. Ze verkeert in een terminaal stadium van gemetastaseerde botkanker met pathologische fracturen. Op dit moment zijn haar belangrijkste bekommernissen de pijnbestrijding en de verwardheid vanwege de narcotica. Mevrouw D. roept nu en dan iemand om haar naar huis en naar haar eigen bed te brengen. Haar dochter is niet bereid en niet in staat om haar thuis palliatieve zorgen te verstrekken. Vanwege de fracturen is mevrouw D. geheel ADL-afhankelijk behalve bij het eten (ze kan een rietje vasthouden).

Ontslagmogelijkheid Codering
Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.1 (Ja)
Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.0 (Nee)
Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?5 (Ontslag naar huis niet verwacht) Redenering voor het coderen: Hoewel mevrouw D. dicht bij haar dood staat, is een code “5” van toepassing. Dit LTCF-item bevat immers de instructie “exclusief verwacht ontslag vanwege sterfte”.

Voorbeeld 3:

  • De heer S. is 70 jaar. Hij is gehuwd. Hij werd 2 weken geleden vanuit het ziekenhuis, na een chirurgisch ingreep ten gevolge van een linker heupfractuur, in de instelling opgenomen. De heer S. heeft grote alcoholproblemen gehad en heeft levercirrose. Zijn dochter zegt dat wanneer hij drinkt hij zijn vrouw, waarmee hij 40 jaar getrouwd is, mishandelt. Hoewel hij erg graag naar huis zou terugkeren, stelt zijn vrouw dat ze het niet meer aankan en dat ze niet wil dat hij naar huis terugkeert. In feite zijn alle familieopties voor hem vervlogen. Andere sociale zorgopties worden onderzocht. Op dit moment blijven de ontslagplannen onzeker.

Ontslagmogelijkheid Codering
Q1a. De cliënt uit de wens of geeft aan terug naar huis te willen.1 (Ja)
Q1b. De cliënt heeft een mantelzorger die positief staat tegenover ontslag.0 (Nee)
Q2. Hoe lang wordt de cliënt verwacht in huidige setting te blijven?4 (91 of meer dagen)
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]