This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

O6. Doktersopdrachten

Bedoeling:

Het vastleggen van het aantal dagen in de laatste 14 dagen (of sinds de opname als die korter dan 14 dagen geleden was) dat een arts de voorschriften voor de cliënt heeft veranderd. De frequentie waarin de arts zijn voorschriften verandert is in sommige gevallen een aanwijzing voor de klinische complexiteit.

Definities:

  • Arts — Arts, specialist of tandarts, al dan niet aan de instelling verbonden of consulterend. Omvat ook een bevoegd arts-assistent of een speciaal opgeleid verpleegkundige die met de arts samenwerkt.
  • Doktersvoorschriften — Geschreven, getelefoneerde, gefaxte voorschriften, e-mails of consultverzoeken voor een nieuwe of gewijzigde behandeling. Omvat NIET opnamevoorschriften, heropnameopdrachten of een vernieuwing van de ongewijzigde voorschriften.

Codering:

Vul het aantal dagen in waarop de doktersvoorschriften werden gewijzigd. Dit is exclusief voorschriftvernieuwingen zonder wijziging. Vul “0” in bij geen voorschriftwijzigingen.
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]