This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

M3. Slaap gedurende de dag

Bedoeling:

Om de perioden van een gewone dag (van de laatste drie dagen) te bepalen tijdens dewelke de cliënt altijd of meestal wakker en niet betrokken was bij het uitvoeren van ADL-activiteiten (bijv., baden, zich aan- en uitkleden, eten enzovoort) en therapieën of medische zorg ontving. Voor planningsdoeleinden kan deze informatie op tenminste twee manieren worden gebruikt.
  • De cliënt die meestal wakker is kan worden aangemoedigd om geestelijk, lichamelijk of sociaal meer bij activiteiten (alleen of in een groep) betrokken te raken.
  • De cliënt die veel slaapt verveelt zich wellicht en kan mogelijk gebaat zijn met een grotere betrokkenheid bij ontspanningsactiviteiten.

Codering:

  • 0. De gehele tijd of meestal wakker (niet meer dan één dutje in de morgen of namiddag)
  • 1. Dutte veelvuldig
  • 2. Meestal in slaap, maar soms wakker en oplettend
  • 3. Meestal in slaap of niet reagerend

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]