This is version 1. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

M3. Slaap gedurende de dag

Bedoeling:

Om de perioden van een gewone dag (van de laatste drie dagen) te bepalen tijdens dewelke de cliënt altijd of meestal wakker en niet betrokken was bij het uitvoeren van ADL activiteiten (bijv., baden, zich aan- en uitkleden, eten enzovoort) en therapieën of medische zorg ontving. Voor plannings¬doeleinden kan deze informatie op tenminste twee manieren worden gebruikt.
  • De cliënt die meestal wakker is kan worden aangemoedigd om geestelijk, lichamelijk of sociaal meer bij activiteiten (alleen of in een groep) betrokken te raken.
  • De cliënt die veel slaapt verveelt zich wellicht en kan mogelijk gebaat zijn met een grotere betrokkenheid bij ontspanningsactiviteiten.

Codering:

  • 0. De gehele tijd of meestal wakker (niet meer dan één dutje in de morgen of namiddag)
  • 1. Dutte veelvuldig
  • 2. Meestal in slaap, maar soms wakker en oplettend
  • 3. Meestal in slaap of niet reagerend

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]