J1. Valincidenten

Bedoeling:

Het bepalen van het risico van de cliënt op toekomstige valpartijen of verwondingen. Vallen is een veel voorkomende oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij ouderen. Cliënten die éénmaal gevallen zijn, lopen gevaar op toekomstige valpartijen. Heupfracturen maken ongeveer de helft uit van alle ernstige verwondingen.

Definitie:

Valincident— Elke onbedoelde verandering in lichaamshouding waarbij de cliënt op de vloer of ander lager niveau terechtkomt. Dit omvat ook incidenten die gebeuren terwijl de cliënt door anderen wordt geholpen.

Proces:

  • Eerste beoordeling (nieuwe opnamen) — Raadpleeg de cliënt en de familie. Neem de overdrachtsdocumenten door.
  • Herbeoordelingen — Neem het cliëntdossier door (ook de incidentrapportages, het huidige zorgplan, behandelopdrachten van de arts en maandelijkse uittreksels). Raadpleeg de cliënt. Soms denkt een cliënt dat hij toevallig struikelde. Hij staat op en meldt het aan niemand. Ga daarom niet uitsluitend af op het cliëntdossier, maar vraag het direct aan de cliënt of hij/zij in de betreffende periode is gevallen.

Codering:

  • 0. Geen valincidenten in de laatste 90 dagen
  • 1. Geen valincidenten in de laatste 30 dagen, maar wel 31-90 dagen geleden
  • 2. 1 valincident in de laatste 30 dagen
  • 3. 2 of meer valincidenten in de laatste 30 dagen

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]