This is version 6. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

H4. Aanwezigheid van stoma

Bedoeling:

Het aangeven van de aanwezigheid van een colostoma.

Soms kan de cliënt incontinent zijn ondanks de aanwezigheid van een stoma. Dan moet het mogelijk zijn dit te kunnen scoren. Bijvoorbeeld de cliënt scoort voor stoelgangcontinentie “3. Af en toe incontinent” en draagt een stoma. Hier kan men dit aangeven.

Definitie:

Een colostoma (colon = darm) is een uitgang van de darm in de abdominale wand. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten.

Proces:

De beoordeling moet gelijktijdig met die van urinecontinentie en stoelgangcontinentie worden uitgevoerd. Dit zal een doornemen van het cliëntdossier omvatten. Ga met de cliënt de juistheid na van wat in het dossier is vastgelegd. Zorg ervoor dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Beheersing van de blaas- en darmfunctie is een gevoelig onderwerp. Vraag naar de aard van het probleem op een gevoelvolle, directe manier. Ga met mensen die de cliënt goed kennen na of de continentiepatronen juist zijn (bijv., met de directe zorgverleners). Denk eraan dat het om continentiepatronen van de periode over de laatste 3 dagen, 24 uur per dag, gaat.

Codering:

Codeer voor aanwezigheid van een stoma gedurende de laatste 3 dagen.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]