G. Algemeen Dagelijks Functioneren

Cognitieve tekortkomingen kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid of de bereidheid tot zelfzorg beperken of kunnen het begrijpen van taken die nodig zijn om Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL’s) uit te voeren inperken. De lichamelijke en neurologische ziekten kunnen ongunstig inwerken op lichamelijke factoren die belangrijk zijn voor zelfzorg zoals uithoudingsvermogen, spierspanning, evenwicht en botsterkte. Bijwerkingen van medicatiegebruik en andere behandelingen kunnen ook bijdragen aan onnodig verlies van zelfredzaamheid.

Omwille van deze vele potentiële invloeden, worden de functioneringsmogelijkheden van een cliënt vaak erg onderschat door de familie, door de zorgverleners en door de cliënt. Daarom is bijna elke cliënt kandidaat voor het handhaven en uitbreiden van zelfbetrokkenheid bij ADL’s. Individuele zorgplannen kunnen slechts met succes worden ontwikkeld wanneer het zelfdoen van de cliënt nauwkeurig is beoordeeld en wanneer de hoeveelheid zorg en het type zorg dat de cliënt wordt gegeven, geëvalueerd zijn.

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]