This is version 10. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

E2. Zelfgemelde stemming

Bedoeling:

Het registreren van de stemming van de cliënt, zoals hij/zij die zelf gerapporteerd heeft in de laatste 3 dagen. In sommige gevallen meldt de cliënt wellicht dat een indicator niet in de laatste 3 dagen is gevoeld, maar dat deze nog wel “aanwezig” en actief is op een manier dat het invloed heeft op de huidige zorgbehoefte.

Definities:

Deze items betreffen mondelinge meldingen van zelfonderzoek door de cliënt over drie dimensies van stemming (anhedonia, angst en dysforie) via de volgende vraagstelling:

“Hoe vaak in de laatste 3 dagen, voelde u ….

  • a) … weinig belangstelling of plezier in dingen waar u normaal van geniet?
  • b) … zich angstig, rusteloos of ongemakkelijk?
  • c) … zich bedroefd, depressief of hopeloos?”

Proces:

Stel aan de cliënt deze vragen nadat u uw eigen scores over de stemming van de cliënt hebt ingevuld. Het gaat er bij dit item om dat alleen het oordeel van de cliënt zelf wordt vastgelegd. Codeer niet op basis van uw eigen conclusies over de stemmingstoestand en leg ook niet vast wat familie, vrienden of andere informanten ervan vinden. Deze items moeten strikt als zelfbeoordeling worden gezien. Als de cliënt er niet toe in staat is (bijv., vanwege een cognitieve stoornis) of weigert te antwoorden, blijf dan niet te lang bij deze items stilstaan en bedenk niet zelf antwoorden voor de cliënt.

Codering:

Codeer het oordeel van de cliënt zelf over de aanwezigheid van elke indicator, ongeacht wat de cliënt denkt dat de oorzaak van het probleem is. Denk eraan zowel de aanwezigheid van de indicator als het aantal dagen waarop de indicator werd gevoeld te coderen, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Scoor bij cliënten die niet tot een antwoord in staat zijn of dat niet willen de code “8”. Gebruik de volgende codes:
  • 0. Niet in de laatste 3 dagen
  • 1. Niet in de laatste 3 dagen, maar voelt zich vaak zo. Let op: gebruik deze code alleen als de cliënt aangeeft dat het gevoel aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd waargenomen.
  • 2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen
  • 3. Dagelijks in de laatste 3 dagen
  • 8. Kon of wilde niet antwoorden
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]