This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

B1. Mate van controle van de cliënt over de opnamebeslissing

Bedoeling:

Het begrijpen van de totstandkoming van de besluitvorming rondom de opname van de cliënt in de instelling omdat die de aanpassing van de cliënt aan het leven in de instelling kan bepalen.

Proces:

Vraag de cliënt hoe de beslissing is genomen om naar de instelling te gaan, bijv., “Waarom koos u ervoor hier te komen wonen? Was het uw keuze?” Als de cliënt niet kan antwoorden, raadpleeg dan de maatschappelijk werker of de opnamedienst.

Codering:

Codeer 0 wanneer de cliënt de enige of de belangrijkste beslisser was. Codeer 1 als de cliënt actief meebesliste. Codeer 2 als de cliënt geraadpleegd werd nadat de beslissing was genomen of het gevoel gekregen had dat hij of zij geen andere keuze had.
  • 0. Volledig
  • 1. Enige controle
  • 2. Weinig of geen controle
  • 3. Kon (of wilde) niet antwoorden

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]