A9. Beoordelingsreferentiedatum

Bedoeling:

Het vaststellen van een gemeenschappelijke referentiedatum die door de beoordelende zorgverleners voor alle items gebruikt moet worden. Alhoewel zorgverleners op verschillende dagen aan de uitvoering van de interRAI LTCF van een cliënt kunnen werken, zorgt de beoordelingsreferentiedatum voor een gemeenschappelijkheid in de beoordelingsperiode. Op die manier wordt gegarandeerd dat alle beoordelingsitems over de toestand en de behandeling van de cliënt en het gebruik van hulpmiddelen naar dezelfde tijdsperiode verwijzen.

Definitie:

Beoordelingsreferentiedatum: Het specifiek eindpunt van de interRAI LTCF-beoordeling of observatieperiode. Bijna alle LTCF-items verwijzen naar de toestand van de cliënt gedurende een aangewezen tijdsperiode, meestal de laatste 3 dagen voor de datum van het einde van de observatieperiode. De beoordelingsreferentiedatum legt het aangewezen eindpunt van de gemeenschappelijke observatie- of beoordelingsperiode vast. Alle LTCF-items verwijzen terug in de tijd vanaf dit eindpunt. Sommige items beslaan de periode van 3 dagen vóór de referentiedatum, andere items een periode van 30 dagen , enzovoort.

Codering:

Voor een beoordeling bij eerste opname, kan deze datum elke dag zijn beginnend met dag 3 na de opname, d.w.z. dag 4 van het verblijf (de eerst mogelijke beoordelingsreferentiedatum van de opname¬beoordeling). Selecteer voor een follow-up beoordeling een gemeenschappe¬lijke referentiedatum binnen de periode waarin de beoordeling moet zijn uitgevoerd. Deze datum is het eindpunt waarnaar alle LTCF-items verwijzen. Voor een opnamebeoordeling zal het zorgteam vermoedelijk al op de dag van opname beginnen met het verzamelen en vastleggen van informatie. CAP’s moeten binnen de vereiste periode voor volledige uitvoering van het interRAI LTCF-beoordelingsinstrument (binnen 4 dagen na opname) zijn doorgenomen.

Voor een herbeoordeling heeft het zorgteam waarschijnlijk een uitgebreide hoeveelheid gegevens ter beschikking. In zulke gevallen wordt meestal een observatieperiode van drie dagen in de agenda gepland. De datum waarop de observatieperiode eindigt is de beoordelingsreferentiedatum. Alle zorg¬verleners die aan de beoordeling deelnemen moeten het met elkaar eens zijn dat de beschrijving van de toestand van de cliënt de toestand in deze drie dagen weergeeft.

Vul voor de dag en de maand twee cijfers en voor het jaar vier cijfers in. Gebruik een (voorloop)nul (“0”) om mee op te vullen.
Bijvoorbeeld: 7 april 2007 moet als volgt worden ingevuld:

Voorbeeld van een beoordelingsreferentiedatum voor een opnamebeoordeling:
  • De heer F. werd op 10 mei 2007 in de instelling opgenomen. Het beleid van uw instelling is dat alle nieuwe beoordelingen op het eind van dag 4 van opname zijn afgerond. Het zorgteam besloot derhalve de observaties, interviews met de cliënt, familie en eventuele andere zorggevers in de eerste 3 dagen van opname uit te voeren. Gedurende deze tijd leggen ze hun bevindingen vast in het cliëntdossier en, waar van toepassing, op het interRAI LTCF-beoordelingsinstrument. Ze stellen het eindpunt voor de interRAI LTCF-observatieperiode op (bijvoorbeeld) 13 mei 2007 en het zorgteam neemt op dezelfde dag de CAP’s door.

Attachments

datumA9.jpg Info on datumA9.jpg 3189 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]