Vraagtype LTCF: PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Sectie A: Persoonlijke gegevens
  • A1 Reden voor beoordeling
  • A2 Beoordelingsreferentiedatum
  • A3 Verwachtingen van de cliënt en/of de familie
  • A4 Wensen en noden van de cliënt met betrekking tot voeding, wassen, ....
  • A5 Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf
  • A6 Opmerkingen
 • Sectie B: Intake en voorgeschiedenis
  • B1 Mate van controle van de cliënt over de opnamebeslissing
  • B2 Datum waarop het verblijf van de cliënt in deze instelling begon
  • B3 Scores bij opname (KATZ-score, BEL, …)
  • B4 Verblijfplaats vóór de opname en gebruikelijk woonverblijf
  • B5 Woonsituatie vóór de opname
  • B6 Opgenomen geweest in de afgelopen 5 jaar
  • B8 Opmerkingen

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]