Vraagtype LTCF: COGNITIE EN COMMUNICATIE

 • Sectie C: Cognitie
  • C1 Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
  • C2 Geheugen/herinneringsvermogen
  • C3 Periodiek verward denken of bewustzijn
  • C4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
  • C5 Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)
 • Sectie D: Communicatie en gezichtsvermogen
  • D1 Uiting - Zichzelf duidelijk maken
  • D2 Begrip - Anderen kunnen begrijpen
  • D3 Gehoor
  • D4 Zicht

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]