I. Betekenis van code 1 bij de Kans op opname in een instelling-CAP

De Kans op opname in een instelling-CAP wordt geactiveerd met code 1. Dat betekent dat minstens vier van de onderstaande voorwaarden bij deze cliënt van toepassing zijn.

 • Verbleef in de voorbije vijf jaar ooit in een RVT
 • Probleem met het kortetermijngeheugen
 • Beperking in de cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
 • Ziekte van Alzheimer
 • Beperking in het zichzelf begrijpbaar maken
 • Beperking in het begrijpen van anderen
 • Vertoont één of meerdere van de volgende gedragsproblemen (ongeacht de frequentie ervan): zwerfgedrag, verbale of fysieke agressie, ongepast sociaal gedrag, publiekelijk ongepast seksueel gedrag, verzet tegen behandeling
 • Krijgt hulp om zich te verplaatsen (of kwam niet voor)
 • Krijgt hulp om zich voort te bewegen (of kwam niet voor)
 • Krijgt hulp bij persoonlijke hygiëne (of kwam niet voor)
 • ADL-achteruitgang in de voorbije negentig dagen
 • Zit in rolstoel en wordt door anderen voortgeduwd (binnenshuis)
 • Verlaat de woning niet
 • Eén of meerdere valincidenten in de voorbije negentig dagen
 • Urine-incontinentie, gaande van occasioneel, frequent tot dagelijks

Deze groep omvat 40% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 1% van de zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer 80% van de nieuwe cliënten die voor langdurige zorg in een RVT opgenomen zijn, zal aan bovenstaande voorwaarden tegemoetkomen. Onder de ouderen die thuiszorg ontvangen zal ongeveer 20% van de geactiveerde groep binnen een jaar in een RVT opgenomen worden – dubbel zoveel als bij de niet-geactiveerde groep. Van de ouderen die zelfstandig leven waarbij deze CAP geactiveerd wordt, zal ongeveer 30% binnen het jaar in een RVT opgenomen worden – ongeveer vier keer zoveel als bij diegenen waarbij deze CAP niet geactiveerd werd (in de VS).

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]