I. Betekenis van code 0 bij de IADL-CAP

De IADL-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat deze cliënt GEEN van de vier onderstaande kenmerken bezit:

 • Eén of meer van de volgende vier items zijn aanwezig:
  • De cliënt denkt tot grotere zelfstandigheid in staat te zijn
  • De zorgverstrekker denkt dat de cliënt tot grotere zelfstandigheid in staat is
  • De cliënt maakt een goede kans op herstel van recente ziekten (Merk op: dit item komt niet aan bod in interRAI’s integrated suite, maar in versie 2.0)
  • De ADL-status is slechter geworden
 • IADL-probleem (capaciteit) – Een totaal van 7 of hoger op de IADL-schaal van interRAI’s new suite, berekend door de codes voor de volgende probleem- of capaciteitsitems op te tellen: het bereiden van een maaltijd, gewoon huishoudelijk werk of boodschappen doen en gebruik maken van transport. Toch dient de cliënt tot op een zeker niveau in staat te zijn IADL-activiteiten zelfstandig uit te voeren.
 • ADL-prestaties – De cliënt mag niet volledig afhankelijk zijn in het uitvoeren van zijn/haar ADL-activiteiten (zoals zich aankleden). Dat betekent dat hij/zij een score van 0, 1, 2, of 3 dient te halen op de hiërarchische ADL-schaal, wat staat voor niveaus gaande van ‘zelfstandig’ tot ‘ontvangt uitgebreide hulp bij het uitvoeren van “early loss” ADL-activiteiten’.
 • Cognitieve prestaties – De cliënt dient tenminste over enkele cognitieve capaciteiten te beschikken. Dat betekent dat hij/zij een score van 0, 1, of 2 op de Cognitive Performance Scale (CPS) dient te halen (niveaus variëren van ‘zelfstandig’ tot ‘lichte beperking’).

Deze groep omvat ongeveer 80% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 98% van de zelfstandig wonende ouderen. Voor ouderen met IADL-beperkingen die tot deze groep behoren volstaat het om de hulp die ze van familie en vrienden krijgen met (ondersteunende) dienstverlening aan te vullen (in de VS).

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]