Gezondheidsprofielen

Bedoeling: deze "Gezondheidsprofielen" zijn een eerste poging om met betrekking tot een bepaalde cliënt de meest relevante interRAI-gegevens te centraliseren ten behoeve van de verpleegkundigen en de artsen. Dankzij hun medewerking hopen we dit initiatief en zijn meerwaarde te kunnen evalueren en bijsturen in een voortdurend streven naar een goede zorgverlening.

Voor de HC- en LTCF-beoordelingsinstrumenten worden een verpleegkundig en een medisch gezondheidsprofiel voorzien. Het wisselen tussen de verschillende gezondheidsprofielen gebeurt door middel van een keuzelijst rechtsboven de resultatenpagina. Standaard is altijd het verpleegkundig gezondheidsprofiel geselecteerd.

Voor een AC-beoordelingsinstrument wordt geen onderscheid gemaakt tussen een verpleegkundig en een medisch gezondheidsprofiel. Er wordt wel een gezondheidsprofiel voorzien voor ieder beoordelingsmoment dat is opgestart. Omdat voor ieder beoordelingsmoment andere vragen kunnen worden beantwoord kan ook het gezondheidsprofiel per beoordelingsmoment verschillen. De keuze tussen de beoordelingsmomenten kan worden gemaakt in de keuzelijst rechtsboven op de resultatenpagina (in plaats van "Verpleegkundig" en "Medisch" bij HC en LTCF).

Tip: op een gezondheidsprofiel komen ook zorgschalen voor. Een overzicht van zorgschalen en een beknopte weergave van mogelijke resultaten vindt u bij de Downloads.

  Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]