This is version 2. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

II. Probleemstelling code 1 bij de Hart en ademhaling-CAP

Deze CAP wil de thuiszorgverlener wijzen op het belang om cliënten te controleren op mogelijke cardiovasculaire of respiratoire problemen. Veel ouderen met cardiorespiratoire problemen staan reeds onder doktersbehandeling, maar niet allemaal. Sommige ouderen kunnen nieuwe symptomen vertonen of wijten oude symptomen aan het feit dat ze verouderen, waardoor ze misschien niet de geschikte behandeling krijgen.

Eens ouderen boven de 65 zijn, stijgt de prevalentie van hartaandoeningen in Westerse maatschappijen enorm snel: 75% van alle mensen met hartfalen is 60 jaar of ouder en minstens 20% van de 75-plussers heeft al een hartinfarct of angina pectoris gehad. Hoewel de incidentie in sommige landen lijkt te dalen, bestaat er geen twijfel over het belang van ischemische hartziekten bij ouderen.

Sommige tekenen en symptomen die optreden na inspanning, zoals kortademigheid of pijn aan de borst, kunnen duidelijk toegeschreven worden aan cardiorespiratoire problemen. Nochtans is dat in sommige gevallen niet altijd even duidelijk. Het optreden van algemene vermoeidheid (moeheid) wordt bijvoorbeeld niet altijd in verband gebracht met het cardiovasculair stelsel. Bijkomend kunnen symptomen van acute ziekten, zoals een longontsteking, moeilijk herkend worden wanneer ze optreden bij cliënten met COPD. Dergelijke problemen kunnen iemands levensstijl serieus beperken en zouden dus regelmatig gecontroleerd moeten worden.

ALGEMENE ZORGDOELEN

  • Om zorgverleners die zelfstandig wonende ouderen verzorgen te helpen bij het identificeren van potentiële cardiovasculaire of respiratoire symptomen.
  • Om de cliënten die cardiovasculaire of respiratoire problemen vertonen en die nog niet actief behandeld worden naar een arts of andere professionele zorgverleners door te verwijzen.
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]