I. Betekenis van code 1 bij de Hart en ademhaling-CAP

De Hart en ademhaling-CAP wordt geactiveerd met code 1. Dat betekent dat de cliënt één of meerdere van de volgende symptomen vertoont:

 • Pijn in de borst
 • Kortademigheid
 • Onregelmatige polsslag
 • Duizeligheid
 • Aanwezigheid van één of meerdere van de volgende testresultaten: (Deze items staan niet vermeld in de beoordelingsformulieren van interRAI en kunnen alleen verkregen worden als u of de arts de test afgenomen heeft. Onderstaande waarden mogen niet als normale limieten beschouwd worden.)
  • Systolische bloeddruk > 200 of < 100 mmHg
  • Ademhalingsritme van > 20 respiraties per minuut
  • Hartslag > 100 of < 50 per minuut
  • Zuurstofsaturatie < 94 %

Deze groep omvat 15% van de cliënten die in een RVT verblijven, ongeveer 40% van de ouderen die thuiszorg ontvangen (9% heeft pijn in de borst, 25% heeft last van kortademigheid, 15% heeft een onregelmatige polsslag en 20% heeft last van duizeligheid) en 35% van de zelfstandig wonende ouderen (4% heeft pijn in de borst, 15% heeft last van kortademigheid, 10% heeft een onregelmatige polsslag en 20% heeft last van duizeligheid) (in de VS).

Opmerking: het is mogelijk dat beperkingen in het functioneren niet altijd herkend worden als een gevolg van cardiorespiratoire problemen, maar dat die met het verouderingsproces in verband gebracht worden. Verschillende symptomen, zoals kortademigheid, worden geaccepteerd en getolereerd. Deze CAP identificeert of er een symptoom aanwezig is, zonder uitsluiting van de symptomen die reeds behandeld worden.

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]