This is version 15. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

A1. Reden voor beoordeling

Bedoeling:

Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling.

Definities:

 • 1. Opnamebeoordeling (bij de eerste opname/beoordeling in de zorgsetting) – Dit is een volledige beoordeling die uiterlijk (idealiter) op de vierde dag van de opname moet afgerond zijn.
 • 2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
 • 3. Terugkeerbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die altijd zou moeten worden uitgevoerd wanneer de cliënt na een ontslag (met dezelfde identificatie) terug wordt opgenomen. Let op: bij de terugkeer na een tijdelijk verblijf thuis of in het ziekenhuis, … moet geen terugkeerbeoordeling worden uitgevoerd als er niets significants bij de cliënt is veranderd. (Een terugkeerbeoordeling kan worden beschouwd als een speciale vorm van een beoordeling wegens significante toestandsverandering.)
 • 4. Beoordeling wegens een significante toestandsverandering – Dit is een volledige beoordeling wegens een "significante toestandsverandering" die op meer dan één gebied de toestand van de cliënt beïnvloedt en die de herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
 • 5. Ontslagbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling over de laatste 3 dagen vóór het ontslag (of overlijden).
 • 6. Beoordeling voor het volgen van de cliënt – Dit is een volledige beoordeling die kan worden uitgevoerd wegens een tijdelijke opname van de cliënt in een andere zorgsetting waardoor de huidige zorgverlening wordt onderbroken of wanneer een cliënt tijdelijk van de zorgverlening afziet (bijv., vakantieverblijf bij familie) en waarbij een heropname wordt voorzien.
 • 7. Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.

CRITERIA VOOR EEN SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)

Een beoordeling vanwege een significante toestandsverandering is nodig als in twee of meer gebieden achteruitgang (of verbetering) wordt opgemerkt.

Voorbeelden van ACHTERUITGANG:
 • Elke achteruitgang in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 4, 5, 6 of 8 krijgt (Uitgebreide hulp; Maximale hulp; Totale afhankelijkheid; Activiteit kwam niet voor).
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4 of 5.
 • Incontinentie verandert van 0, 1 naar 2, 3, 4, 5, 8, of het begin van het gebruik van een urineopvangsysteem.
 • Optreden van een ongepland gewichtsverlies (5% verandering in 30 dagen of 10% verandering in 180 dagen).
 • Begin van gebruik van bovenlichaamsfixatie of een stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan.
 • Optreden van een gezondheidsprobleem of ziekte die onstabiel is.
 • Optreden van een doorligwonde met een code van 2 of hoger, wanneer er daarvoor geen doorligwonden waren van die of een hogere code.
 • Algehele verslechtering van de gezondheidstoestand OF de cliënt ontvangt nu meer hulp (bijv., bij het zelfdoen van de ADL’s of bij besluitvorming).
Voorbeelden van VERBETERING:
 • Elke verbetering in ADL lichamelijk functioneren waar een cliënt bij nieuw coderen de code 0, 1, 2, 3 krijgt waarbij de vorige keer 4, 5, 6, 8 werd gescoord.
 • Dagelijkse besluitvorming verandert van 3, 4, 5 naar 0-2.
 • Incontinentie verandert van 2, 3, 4, 5 naar 0, 1.
 • Algehele verbetering van de gezondheidstoestand; ontvangt minder hulp.
(*) Geen volledige opsommingDE ZORGVERLENING WORDT AFGEBROKEN VOORDAT DE BEOORDELING IS AFGESLOTEN
 • Indien de cliënt gedurende de beoordeling wordt ontslagen, wordt doorgestuurd naar een andere zorgsetting of overlijdt maar de beoordeling is niettemin volledig, vul dan voor het afsluiten ook de sectie i.v.m. de ontslaginformatie in.
 • Om een beoordeling vroeger te kunnen afsluiten kan de beoordelingsverantwoordelijke de ultieme invuldatum wijzigen. Alleen de informatie van een afgesloten beoordeling kan worden verwerkt.
 • Er kunnen geen resultaten worden berekend van een beoordeling die niet kan worden afgesloten. De informatie van een niet afgesloten beoordeling zal ook niet worden overgenomen in een volgende beoordeling.
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]