Vraagtype HC: PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Sectie A: Persoonlijke gegevens
  • A1 Reden voor beoordeling
  • A2 Beoordelingsreferentiedatum
  • A3 Verwachtingen van de cliënt en/of de familie
  • A4 Wensen en noden van de cliënt met betrekking tot voeding, wassen, ...
  • A5 Verblijfplaats op het tijdstip van beoordeling
  • A6 Woonsituatie
  • A7 Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf
  • A8 Opmerkingen
 • Sectie B: Intake en voorgeschiedenis
  • B1 Datum waarop de cliënt in deze (thuis)zorgorganisatie werd opgenomen
  • B2 Opgenomen geweest in de afgelopen 5 jaar
  • B3 Scores op het ogenblik van de verwijzing naar deze (thuis)zorgorganisatie (KATZ-score, BEL, ...)
  • B4 Opmerkingen

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]