Vraagtype HC: HUID

 • Sectie L: Toestand van de huid
  • L1 Doorligwonde met hoogste ernstgraad
  • L2 Eerder een doorligwonde gehad
  • L3 Ulcus cruris
  • L4 Ernstige huidproblemen
  • L5 Skin tears of snijwonden – geen operatiewonden
  • L6 Andere huidproblemen of huidveranderingen
  • L7 Voetproblemen

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]