S2. Ontslagen naar

Bedoeling:

Het bepalen van de verblijfssituatie van de cliënt na de stopzetting van de zorgverlening door thuiszorgdiensten.

Definities:

 • 1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
 • 2. Woning van (de) kind(eren)
 • 3. Woning van een verwant persoon (niet van kind(eren))
 • 4. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning
 • 5. Psychosociaal revalidatiecentrum
 • 6. Revalidatiecentrum voor verslaving
 • 7. (Loco-)motorisch, respiratoir of neurologisch revalidatiecentrum of SP-dienst
 • 8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • 9. Afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis
 • 10. Revalidatieconventie verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis
 • 11. Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • 12. Palliatieve dienst van een algemeen ziekenhuis of palliatief centrum
 • 13. Andere afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • 14. Initiatief voor Beschut Wonen
 • 15. Beschermd wonen voor personen met een handicap
 • 16. Psychiatrisch verzorgingstehuis
 • 17. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
 • 18. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
 • 19. Hersteloord
 • 20. Kortverblijf
 • 21. Penitentiaire instelling
 • 22. Klooster
 • 23. Thuisloos of dakloos
 • 24. Andere
 • 25. Overleden

Proces:

Zoek de gegevens in het cliëntdossier op. Als deze echter onduidelijk of niet beschikbaar zijn, vraag ze dan bij de administratie, eventueel aan de cliënt zelf of aan de familie.

Codering:

Kies één antwoord.

  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]