R2. Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen)

Bedoeling:

Het regelmatig controleren van de gehele functionele status van de cliënt in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien korter dan 90 dagen).

Definitie:

Zelfredzaamheid – Omvat onafhankelijkheid en hulp, continentiepatronen, betrokkenheid, behandelingen, enzovoort.

Proces:

Bespreek met de cliënt hoe hij of zij denkt dat de functionele toestand en zelfredzaamheid in de afgelopen drie maanden zijn geëvolueerd. Misschien is het noodzakelijk om ook familieleden en zorgverleners te raadplegen.

Codering:

Codeer het meest juiste antwoord.
  • 0. Verbeterd (Ga naar Sectie S)
  • 1. Geen verandering (Ga naar Sectie S)
  • 2. Verslechterd (Ontvangt meer hulp)

Indien “Verslechterd” codeer dan ook de volgende items R3, R4 en R5. Indien u de situatie als "Verbeterd" of als "Geen verandering" codeert hoeft u R3, R4 en R5 niet in te vullen.

Voorbeelden:
  • Een cliënt heeft reeds enkele jaren de ziekte van Alzheimer. In de laatste 4 maanden is haar algemene gezondheidstoestand verbeterd. Hoewel haar cognitieve vermogen onveranderd is gebleven, is haar gemoedstoestand verbeterd. Ze lijkt gelukkiger te zijn, minder opgewonden, ze slaapt beter ’s nachts en ze is nu meer betrokken bij man en haar buren. Codeer “0” voor “Verbeterd”.
  • Mr. D. heeft reeds enige tijd de ziekte van Alzheimer. Alhoewel hij het laatste jaar op vele gebieden redelijk afhankelijk was, kon hij onder toezicht zichzelf kleden, wandelen en eten. De laatste 90 dagen had hij meer hulp nodig om te wandelen. Nu kan hij niet meer wandelen zonder op de arm van iemand te steunen. Twee weken geleden viel Mr. D. en hij slaagt er niet in om te leren wandelen met een wandelstok. Hij blijft zitten tot iemand hem helpt om zijn appartement te verlaten. Hij is bang om opnieuw te vallen. Codeer “2” voor “Verslechterd”.

  Page Info My Prefs
This page (revision-14) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]