R1. Een of meer behandeldoelen in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen) gehaald

Bedoeling:

Het vaststellen of de zorgdoelstellingen met betrekking tot de cliënt zoals die vastgesteld werden door het zorgteam (bijv., de verpleegkundigen, de maatschappelijk werkers, therapeuten of artsen) bereikt zijn in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien korter dan 90 dagen).

Proces:

Overleg met de cliënt en de professionele thuiszorgers en neem de zorgplannen door. Ondervraag de cliënt om vast te stellen hoe hij/zij aankijkt tegenover een verbetering in het functioneren of de gezondheidstoestand. Besprekingen met zorgprofessionals kunnen beïnvloed worden door betalingsmodaliteiten (bijv., betaling voor bepaalde diensten) of de aard van de zorg (bijv., open ended onderhoudszorgprogramma).

Codering:

Codeer het juiste antwoord.
  • 0. Nee.
  • 1. Ja.

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]