Q4. Financiële problemen

Bedoeling:

Bepalen of de cliënt minder medische zorg en ondersteuning voor zijn woonomgeving heeft gehad omwille van financiële problemen.

Definitie:

In de laatste 30 dagen maakte de cliënt wegens beperkte financiële middelen afwegingen tussen: aangepaste voeding, onderdak, kledij, voorgeschreven geneesmiddelen, voldoende verwarming of afkoeling, noodzakelijke gezondheidszorg, thuiszorg.

Proces:

Vraag de cliënt, familie of mantelzorgers of de voorgeschreven medicatie, huisverwarming (gas of elektriciteit), medische verzorging of voedsel schaars waren wegens financiële moeilijkheden. Dit soort vragen kunnen gevoelig zijn. De beoordelaars moeten dit tactvol en respectvol aanpakken.

Codering:

Codeer het meest geschikte antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]