P5. Uren mantelzorg en actieve monitoring in de laatste 3 dagen

Bedoeling:

Het vastleggen van het totaal aantal uren hulp (afgerond in hele uren) dat van alle familie, vrienden en buren in de laatste 3 dagen is ontvangen bij IADL en ADL (instrumentele en persoonlijke activiteiten van het dagelijks leven).

Definitie:

Omvat iedereen die de cliënt hulp geeft, bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. Ze kunnen, maar hoeven niet de primaire hulpgever te zijn. Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven omvatten o.a. maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld. Persoonlijke activiteiten van het dagelijks leven omvatten o.a. bedbeweeglijkheid, kleden, toiletgebruik.

Proces:

Raadpleeg de cliënt over het aantal uren dat er zorgen worden verstrekt. Bevraag de primaire mantelzorger, controleer op de uurroosters in het huis (of bij de thuiszorginformatie als deze aanwezig is) of de gegevens kloppen.

Codering:

Schrijf het totaal aantal uren hulp op dat de cliënt van familie, vrienden en buren in de laatste 3 dagen ontving. Rond minuten op uren af. Bijvoorbeeld, 12 uur en 45 minuten moet als 13 uur worden gecodeerd en 12 uur en 15 minuten als 12 uur. Alles onder het half uur wordt naar beneden afgerond, alles boven het half uur wordt naar boven afgerond.

  Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]