P1. Tijd met cliënt

Bedoeling:

Vaststellen hoeveel tijd familieleden of vrienden met de cliënt hebben doorgebracht gedurende de LAATSTE 24 UREN.

Definitie:

Het cumulatief aantal uren dat familielieden, vrienden of andere leden van het mantelzorgsysteem met de cliënt doorbrachten, ongeacht de activiteiten die in die periode plaatsvonden (bv. zorg verlenen, voorlezen, rustig bij de cliënt zitten, enz.).

Proces:

Vraag aan de cliënt, familieleden of andere zorgverleners om het aantal uren te schatten dat familieleden of andere leden van de cliënt zijn/haar mantelzorgsysteem bij de cliënt waren in de afgelopen 24 uren. Denk bij het berekenen van de tijd aan alle momenten waarop een lid van de cliënt zijn/haar mantelzorgsysteem bij hem/haar was. Niettemin is het exact aantal uren niet vereist.

Codering:

Codeer het cumulatieve aantal uren dat familieleden, vrienden of belangrijke anderen met de persoon doorbrachten in de laatste 24 uren.
  • 0. Geen contact
  • 1. Minder dan 1 uur
  • 2. 1-4 uur
  • 3. Meer dan 4 uur
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]