O1. Wettelijk vertegenwoordiger

Bedoeling:

Om vast te stellen of de cliënt richtlijnen heeft afgegeven hoe de zorg moet worden verleend in het geval dat hij of zij niet meer in staat is dit zelf aan te geven.

Definities:

Wettelijk vertegenwoordiger: persoon die wettelijk voor de cliënt verantwoordelijk kan zijn.

Codering:

Codeer het juiste antwoord.
  • 0. Nee, als er geen wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
  • 1. Ja, als er wel een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld.
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]