N1. Preventie

Bedoeling:

Deze sectie helpt zorgverleners in de thuiszorg om vast te stellen welke cliënten behoefte hebben aan gezondheidsvoorlichting en preventieve zorg waar nog niet aan is voldaan.

Proces:

Deze screeningsactiviteiten maken bij de HC-MDS deel uit van de beoordeling bij intake. De cliënt moet worden gevraagd of hij of zij specifieke gezondheidsmaatregelen heeft ontvangen of gezondheidpreventiemaatregelen met een zorgverlener heeft besproken in de afgelopen twee jaar. Bij de familieleden kan daarover ook informatie worden gevraagd. Kijk ook in het cliëntdossier.

Definities:

Preventieve gezondheidsmaatregelen omvatten inentingen en screening. Inentingen zijn bedoeld om ziekte te voorkomen. Screening is bedoeld om nog niet onderkende ziekten op een vroeg en behandelbaar stadium te ontdekken.

  • a. Bloeddruk gemeten in het laatste jaar — De bloeddruk van de cliënt werd gedurende het afgelopen jaar gemeten.
  • b. Colonscopietest in de laatste 5 jaar — De cliënt heeft in de laatste 5 jaar een colonscopietest ondergaan.
  • c. Gebitscontrole in het laatste jaar – De cliënt heeft gedurende het afgelopen jaar een gebitscontrole ondergaan van een tandarts, mondchirurg of mondhygiëniste.
  • d. Oogcontrole in het laatste jaar – De cliënt heeft gedurende het afgelopen jaar een oogcontrole ondergaan van een oogarts, opticien, arts, verpleegkundige of andere gezondheidszorgwerker.
  • e. Gehoorcontrole in de laatste 2 jaar — De cliënt heeft in de laatste 2 jaar een gehoorcontrole ondergaan.
  • f. Griepprik in het laatste jaar - De cliënt werd gedurende het afgelopen jaar een griepprik toegediend.
  • g. Mammografie of borstonderzoek in de laatste 2 jaar (voor vrouwen) — De cliënte heeft in de laatste 2 jaar een mammografie of borstonderzoek ondergaan.
  • h.Pneumokokkenvaccin in de laatste 5 jaar of na de leeftijd van 65 jaar – De cliënt werd in de laatste 5 jaar een vaccinatie ter voorkoming van longontsteking toegediend.

Codering:

Codeer het juiste antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]