L4. Ernstige huidproblemen

Definitie:

Dit item omvat tweede- of derdegraadsverbranding (brandwonden) en helende operatiewonden.

Brandwonde: Weefselverwonding die het gevolg is van blootstelling aan hitte, elektriciteit, chemische middelen of radioactieve straling. De effecten van de verwonding kunnen lokaal of over het gehele lichaam zijn.

Codering:

Codeer het goede antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]