L3. Ander ulcus dan doorligwonde

Definitie:

Een open wonde vanwege slechte doorbloeding (vaatlijden) van de onderste ledematen (bijv., veneuze, arteriële, gemengd veneus-arteriële of diabetische voetulcus; geen decubitus).

Codering:

Codeer het goede antwoord.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]