F5. Stresserende gebeurtenis in de laatste 90 dagen

Bedoeling:

Het bepalen van gebeurtenissen in het leven van de cliënt waarvan de cliënt vindt dat die een grote weerslag op zijn/haar leven hebben gehad in de laatste 90 dagen.

Proces:

Vraag de cliënt of er stressvolle gebeurtenissen in de laatste 90 dagen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de cliënt is zelf ernstig ziek; sterfte of ernstige ziekte van naast familielid of vriend; verlies van huis; belangrijk verlies van inkomen of bezit; slachtoffer van beroving of overval; verlies van rijbewijs of auto.

Codering:

Codeer het juiste antwoord
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]