F4. Tijdsduur overdag alleen ('s morgens en 's namiddags)

Bedoeling:

Om de werkelijke hoeveelheid tijd vast te stellen dat de cliënt alleen is.

Definitie:

Tijdsduur dat de cliënt overdag (‘s morgens en ‘s namiddags) alleen is; betekent letterlijk alleen gelaten zijn zonder enig andere persoon. Als de cliënt in een groepshuis of andere situatie verblijft waar andere cliënten in hun eigen kamers verblijven, tel dan als tijd dat men alleen is de hoeveelheid tijd dat iemand alleen in zijn of haar kamer is.

Proces:

Vraag eerst de cliënt hoeveel tijd hij of zij “alleen” doorbrengt. Wees duidelijk over hoe “alleen zijn” is gedefinieerd. Bevestig de hoeveelheid tijd dat de cliënt “alleen” is met familieleden of zorgverleners.

Codering:

Codeer voor de meest juiste categorie.
  • 0. Minder dan 1 uur
  • 1. 1-2 uur
  • 2. Meer dan 2 uur maar minder dan 8 uur
  • 3. 8 uur of meer

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]