F3. Verandering in de sociale activiteiten in de laatste 90 dagen (of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen)

Bedoeling:

Bepaal of er (vergeleken met 90 dagen geleden - of sinds de laatste beoordeling indien minder dan 90 dagen geleden) een recente verandering in het niveau van deelname aan activiteiten (sociale, religieuze, beroepsmatige of andere zelfgekozen activiteiten) of relaties is geweest. Indien er een afname in deelname of achteruitgang is geweest, heeft de cliënt er dan verdriet van?

Definitie:

Het niveau van deelname verwijst naar:
  • a. De hoeveelheid (hoeveel) verschillende typen van sociale activiteiten.
  • b. De intensiteit (hoe vaak) van de relatie.
  • c. De kwaliteit (hoe diep is de cliënt bij de activiteit betrokken) van de relatie.

Deelname op afstand is evenzeer belangrijk en betekenisvol voor de rolvervulling en zelfrespect van de cliënt (bijv., de cliënt kan het huis niet uit, maar neemt nog steeds deel of is met enige activiteit verbonden van religieuze, politieke of sociale aard).
Lijden: stemming wordt beïnvloed door recente verandering in het niveau van deelname (droefheid, verlies van motivatie of zelfrespect, angst, depressie).

Proces:

Praat met de cliënt en verzamel zijn of haar oordelen, waardering of gevoelens. Probeer ook opinies (indien aanwezig) van familie en buren te verzamelen.

Codering:

  • 0. Als er geen achteruitgang is waargenomen (dat wil zeggen als er geen verandering of geen afname is opgetreden).
  • 1. Als er achteruitgang is waargenomen zonder verdriet.
  • 2. Als er zowel achteruitgang als verdriet zijn waargenomen.
  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]