C2. Geheugen/herinneringsvermogen

Bedoeling:

Het bepalen van het vermogen van de cliënt om zich recente gebeurtenissen en gebeurtenissen uit het verre verleden te herinneren (d.w.z. kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen, procedureel en situationeel geheugen).

Definitie:

a. Kortetermijngeheugen OK – Schijnt/blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren

Proces:

De te verkiezen methode om het kortetermijngeheugen te beoordelen is de cliënt te vragen om gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bijv., boek, horloge, tafel). Vraag de cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de cliënt u heeft gehoord en begrepen). Ga dan over wat anders praten - wees niet stil, ga de kamer niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen.

Een andere methode is de cliënt te vragen een recente gebeurtenis te beschrijven die u beiden hebt meegemaakt en kans hebt te herinneren of de juistheid ervan vast te stellen. Vraag de cliënt bijvoorbeeld het ontbijt te beschrijven of wanneer de laatste medicatie tegen pijn was ontvangen (de herinnering van de cliënt kan worden bevestigd met informatie uit het cliëntdossier) of een andere activiteit die zojuist is uitgevoerd. Vraag bij cliënten met beperkte communicatieve vaardigheden de directe zorgverleners en familie over de toestand van het geheugen van de cliënt.

Codering:

Als er geen positieve aanwijzing van geheugenvermogen is (bijv. het zich herinneren van meerdere items door de tijd heen, of volgend op een aanwijzing van vijf minuten ervoor), is het correcte antwoord '1. Geheugenprobleem'.

Definitie:

b. Procedureel geheugen OK - Kan (bijna) alle stappen van een reeks taken uitvoeren zonder aanwijzingen.

Proces:

Vraag het zorgteam of een familielid of de cliënt in staat is een taak met een aantal subtaken uit te voeren (bijv., zich aankleden)

Codering:

De cliënt moet alle of de meeste van de stappen zich kunnen herinneren dat ze uitgevoerd moeten worden om een “0”, Geheugen OK, te scoren. Als de cliënt moeite blijkt te hebben met twee of meer stappen, codeer dan “1”, Geheugenprobleem. Let op: Verwar lichamelijke beperkingen niet met het cognitieve (on)vermogen om opeenvolgende activiteiten uit te voeren.

Definitie:

c. Situationeel geheugen OK — Herkent naam/gezicht van zorgverleners waarmee hij/zij veel te maken heeft EN kan vaak bezochte plaatsen lokaliseren (bijv., slaapkamer, eetzaal, activiteitenruimte, therapieruimte)

Herkent naam/gezicht van zorgverleners - Kan zorgverleners van familieleden, vreemden, bezoekers en medecliënten onderscheiden. Het is niet nodig dat de cliënt zich de namen van alle zorgverleners herinnert, maar hen wel als zorgverleners herkent (bijv., verpleegster, therapeut) versus anderen.

Herinnert zich vaak bezochte plaatsen – Kan de belangrijkste plekken waar men regelmatig komt lokaliseren en herkennen, bijv. de weg naar de eigen kamer vinden, zich het doel van bepaalde ruimten herinneren zoals de eetzaal en activiteitenruimte, enzovoort.

Codering:

Codeer “0” als er geen aanwijzingen zijn voor een geheugenprobleem in beide domeinen. BELANGRIJK: De cliënt moet positieve vermogens demonstreren in BEIDE soorten situaties (d.w.z. naam/gezicht van zorgverleners EN locaties) om een “0” te kunnen coderen. Codeer “1” als de cliënt moeite heeft op één of op beide gebieden.
  • 0. Geen geheugenprobleem
  • 1. Geheugenprobleem

  Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]