A4. Verblijfplaats op het tijdstip van beoordeling

Bedoeling:

Het vastleggen van de verblijfstoestand van de cliënt bij verwijzing. De verblijfstoestand kan langdurig of tijdelijk zijn.

Definities:

 • 1. Woning, appartement of studio (eigen of gehuurd, alleen of met anderen)
 • 2. Woning van (de) kind(eren)
 • 3. Woning van een verwant persoon (niet van kind(eren))
 • 4. Serviceflat, aanleunwoning of kangoeroewoning
 • 5. Psychosociaal revalidatiecentrum
 • 6. Revalidatiecentrum voor verslaving
 • 7. (Loco-)motorisch, respiratoir of neurologisch revalidatiecentrum of SP-dienst
 • 8. Medisch-pedagogische instelling (MPI), orthopedagogische instelling of instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • 9. Afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis
 • 10. Revalidatieconventie verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis
 • 11. Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • 12. Palliatieve dienst van een algemeen ziekenhuis of palliatief centrum
 • 13. Andere afdeling van een algemeen ziekenhuis
 • 14. Initiatief voor Beschut Wonen
 • 15. Beschermd wonen voor personen met een handicap
 • 16. Psychiatrisch verzorgingstehuis
 • 17. Rusthuis of bejaardentehuis (ROB-bed)
 • 18. Woon- en zorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of bejaardentehuis (RVT-bed)
 • 19. Hersteloord
 • 20. Kortverblijf
 • 21. Penitentiaire instelling
 • 22. Klooster
 • 23. Thuisloos of dakloos
 • 24. Andere

Proces:

Kijk in het cliëntdossier. Als het daar niet in staat, vraag het dan aan de cliënt of zijn/haar familie.

Codering:

Kies één antwoord.

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]