I. Betekenis van code 0 bij de Gedrag-CAP

De Gedrag-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat deze cliënt tijdens de laatste drie dagen GEEN van de onderstaande gedragsproblemen heeft vertoond:

  • Ronddwalen
  • Verbaal geweld tegenover anderen
  • Fysiek geweld tegenover anderen
  • Sociaal ongepast of storend gedrag
  • Ongepast publiek seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden
  • Weigeren van zorg

Deze groep omvat ongeveer 82% van de ouderen in een RVT, 90% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 99% van de zelfstandig wonende ouderen (in de VS).

Let op: deze cliënt vertoont geen gedragsproblemen, waardoor de actie beperkt blijft tot het observeren van het gedrag. Op die manier kunnen onverwachte en nieuwe gedragsstoornissen opgemerkt worden.

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]