This is version 1. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

I. Betekenis van code 0 bij de Gedrag-CAP

De Gedrag-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat deze cliënt tijdens de laatste drie dagen GEEN van de onderstaande gedragsproblemen heeft vertoond:

  • Ronddwalen
  • Verbaal geweld tegenover anderen
  • Fysiek geweld tegenover anderen
  • Sociaal ongepast of storend gedrag
  • Ongepast publiek seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden
  • Weigeren van zorg

Deze groep omvat ongeveer 82% van de ouderen in een RVT, 90% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 99% van de zelfstandig wonende ouderen (in de VS).

Let op: deze cliënt vertoont geen gedragsproblemen, waardoor de actie beperkt blijft tot het observeren van het gedrag. Op die manier kunnen onverwachte en nieuwe gedragsstoornissen opgemerkt worden.

  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]