I. Betekenis van code 2 bij de Dehydratatie-CAP

De Dehydratatie-CAP wordt geactiveerd met code 2 (hoog niveau van dehydratatie). Dit betekent dat er bij deze cliënt sprake is van een dehydratatie en/of een verstoorde vochtbalans, waardoor hij/zij minstens één van de onderstaande kenmerken vertoont:

  • Uitdroging
  • Inname van minder dan 1 liter vocht per dag

EN

Waarbij de cliënt eveneens minstens één van de onderstaande kenmerken of symptomen vertoont:

  • Gemakkelijk afgeleid (Veranderd gedrag);
  • Periodes van een veranderde gewaarwording of een veranderd bewustzijn (Veranderd gedrag)
  • Periodes van verwarde spraak (Veranderd gedrag)
  • Mentale toestand schommelt in de loop van de dag (Veranderd gedrag)
  • Duizeligheid, verstopping, koorts, overgeven of diarree
  • Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen

Aangezien deze CAP wordt geactiveerd met code 2, wordt het behandelen en rehydrateren van de cliënt als doelstelling vooropgesteld. Tevens is het belangrijk dat de secundaire klinische problemen worden opgelost of op zijn minst onder controle worden gehouden.

In de VS omvat deze groep ongeveer 2% - 6% van de ouderen in een RVT, 10% van de ouderen in de thuiszorg en minder dan 1% van de zelfstandig wonende ouderen.

Terug code 2

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]