I. Betekenis van code 1 bij de Dehydratatie-CAP

De Dehydratatie-CAP wordt geactiveerd met code 1 (laag niveau van dehydratatie). Dit betekent dat er bij deze cliënt sprake is van een dehydratatie en/of een verstoorde vochtbalans, waardoor hij/zij minstens één van de onderstaande kenmerken vertoont:

  • Uitdroging
  • Inname van minder dan 1 liter vocht per dag

Maar de cliënt vertoont hierbij echter GEEN van de onderstaande symptomen of kenmerken:

  • Gemakkelijk afgeleid (Veranderd gedrag);
  • Periodes van een veranderde gewaarwording of een veranderd bewustzijn (Veranderd gedrag)
  • Periodes van verwarde spraak (Veranderd gedrag)
  • Mentale toestand schommelt in de loop van de dag (Veranderd gedrag)
  • Duizeligheid, verstopping, koorts, overgeven of diarree
  • Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen

Aangezien deze CAP wordt geactiveerd met code 1, wordt het behandelen en rehydrateren van de cliënt als doelstelling vooropgesteld.

Deze groep omvat ongeveer 2% van de ouderen in een RVT, 4% van de ouderen in de thuiszorg en minder dan 1% van de ouderen die zelfstandig wonen.

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]