I. Betekenis van code 1 bij de Decubitus-CAP

De Decubitus-CAP wordt geactiveerd met code 1. Dit betekent dat deze cliënt momenteel een decubituswonde stadium II (of hoger) heeft ontwikkeld.

De cliënt komt voor gespecialiseerde follow-up in aanmerking, waarbij het helen van de wonde als doelstelling vooropgesteld wordt. De follow-up omvat het consult van een deskundige op het gebied van wondzorg (arts, wondspecialist of verpleegkundige).

Het aantal cliënten met dergelijke decubituswonden hangt gedeeltelijk af van de mate waarin zorgverleners voor decubitus alert zijn. Daardoor kunnen de onderlinge verschillen tussen de RVT’s groot zijn: sommige RVT’s hebben weinig bewoners met decubitus stadium II, anderen veel. Gemiddeld valt 10% van de ouderen in een RVT onder deze categorie, waarbij ook degenen horen met decubitus bij opname. Bij ouderen in de thuiszorg zijn dat er 2% tot 4%, terwijl deze groep zelden zelfstandig wonende ouderen omvat. In de VS zal ongeveer 60% van de bejaarden die in een RVT verblijven in een periode van negentig dagen verbeteren. Bij ouderen in de thuiszorg bedraagt dat percentage 45%.

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]