I. Betekenis van code 0 bij de Decubitus-CAP

De Decubitus-CAP wordt niet geactiveerd. Dit betekent dat er bij deze cliënt noch decubitus, noch risicofactoren (bijv. eerder decubitusletsel, gebruik verblijfskatheter, aanwezigheid ulcus cruris) aanwezig zijn.

In de VS omvat deze groep 82% van de ouderen in een RVT, 90% van de ouderen in de thuiszorg en 99% van de zelfstandig wonende ouderen.

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]