Samenstellen

Via de link “Samenstellen” kan de beoordelingsverantwoordelijke voor een volledige beoordeling de antwoorden van andere deelnemers overnemen. De beoordeling moet daarvoor in fase “Wacht” staan.

Indien twee of meer deelnemers een verschillend antwoord hebben gegeven op een bepaalde vraag dan kan de beoordelingsverantwoordelijke het conflict oplossen.

Screenshots


Verklaring van symbolen en kolommen:

 • “Aantal conflicten” geeft aan hoeveel conflicterende antwoorden (= meerdere deelnemers hebben een verschillend antwoord gegeven en de beoordelingsverantwoordelijke heeft nog niet geantwoord) aanwezig zijn in de beoordeling of het beoordelingsmoment.
 • Een uitroepteken geeft een sectie aan waar conflicterende antwoorden voorkomen. Het plusteken ernaast kan door de beoordelingsverantwoordelijke worden aangeklikt om de conflicterende antwoorden te visualiseren en een antwoord te kiezen.
 • De “Teller” geeft de verhouding weer tussen het aantal antwoorden van de beoordelingsverantwoordelijke of antwoorden die hij heeft gecontroleerd en bevestigd en het totaal aantal mogelijke antwoorden in de sectie.
 • In deze kolom verschijnt de naam van de beoordelingsverantwoordelijke:
  • als ALLEEN de beoordelingsverantwoordelijke vragen heeft beantwoord in de sectie;
  • als de beoordelingsverantwoordelijke ook een antwoord heeft gegeven op ALLE VRAGEN die door eender welke deelnemer werden beantwoord in de betrokken sectie. Dit geeft aan dat het om antwoorden van de verantwoordelijke gaat (de mening van de verantwoordelijke is prioritair);
  • als de beoordelingsverantwoordelijke op “Stel samen” heeft geklikt waardoor NIET-CONFLICTERENDE antwoorden van de deelnemers (alle deelnemers antwoordden gelijk of er is slechts één antwoord op een bepaalde vraag) werden overgenomen en bewaard als zijn eigen antwoorden;
  • als de beoordelingsverantwoordelijke op “Stel samen” heeft geklikt waardoor zijn oplossingen voor de conflicterende antwoorden werden bewaard als zijn eigen antwoorden.
 • Kolom met de naam/namen van de deelnemer(s) die een antwoord heeft/hebben gegeven in de betrokken sectie.

  Als de beoordelingsverantwoordelijke in de sectie een antwoord heeft gegeven maar nog NIET op ALLE VRAGEN heeft geantwoord die door minstens één van de deelnemers werden beantwoord dan wordt de naam van de beoordelingsverantwoordelijke in deze kolom bij de andere deelnemers vermeld.

  Na het samenstellen (“Stel samen”) komt de naam van de beoordelingsverantwoordelijke ook in de kolom “Zorgverleners” omdat de antwoorden automatisch in de beoordeling van de beoordelingsverantwoordelijke werden ingevuld door de procedure.


De beoordeling/vragenlijst van de verantwoordelijke wordt dus samengesteld aan de hand van:
 • de antwoorden die de verantwoordelijke reeds had gegeven (en die dus niet-conflicterend zijn);
 • de antwoorden van deelnemers die gelijk (en dus niet-conflicterend) zijn;
 • de conflicterende antwoorden die werden opgelost door de verantwoordelijke via de pagina “Samenstellen”.


Opgelet!

Deze procedure "Samenstellen" ("Stel samen") houdt GEEN rekening met vragen die NIET WERDEN BEANTWOORD.

De vrije invullijst van de sectie Ziektebeelden en de Geneesmiddelenlijst van de sectie Geneesmiddelen kunnen momenteel nog niet worden overgenomen/samengesteld via deze procedure en moeten dus voorlopig afzonderlijk worden behandeld.

Attachments

BV.png Info on BV.png 8321 bytes
Caregivers.png Info on Caregivers.png 7660 bytes
Conflicts2.png Info on Conflicts2.png 8622 bytes
Sign.png Info on Sign.png 7965 bytes
VC.png Info on VC.png 6853 bytes
  Page Info My Prefs
This page (revision-40) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]