Bronnen en aanvullende literatuur

  • interRAI CAP’s Gebruikershandboek:
    • Lubinski, R., Frattali, C., Barth, C. (1997). Communication. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). Quality Care in the Nursing Home. (1997). Mosby, St. Louis, MO. Merk op: in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe cliënten met communicatieve beperkingen te behandelen en hoe onderliggende problemen te beoordelen en aan te pakken. Verder worden er ook tips voor een goede zorgplanning gegeven.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]