I. Betekenis van code 0 bij de Communicatie-CAP

De Communicatie-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat er bij deze cliënt een evenwicht is tussen zijn communicatieve vaardigheden en cognitieve reserve (gemeten aan de hand van dagelijkse besluitvorming).

Concreet betekent dit dat hij/zij aan één van de onderstaande eigenschappen voldoet:

  • Heeft een goede communicatie en goede cognitie; OF
  • Heeft een matige communicatie en matige cognitie; OF
  • Heeft een slechte communicatie en slechte cognitie

Aangezien het niveau van hun communicatieve en cognitieve vermogen hetzelfde is, is de cliënt minder vatbaar voor verandering. Hierdoor is functioneel herstel ter preventie van communicatieve achteruitgang klinisch gezien geen geschikt zorgdoel.

In de VS omvat deze groep ongeveer 64% van de ouderen in een RVT, 88% van de ouderen in de thuiszorg en 99% van de ouderen die zelfstandig wonen. Bij deze cliënten volstaat het dat zorgverleners alert zijn voor een onverwachte achteruitgang van hun communicatieve vaardigheden .

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]