Hoe kiest u een interRAI-beoordelingsinstrument voor uw cliënt?

  • Kies bij een eerste beoordeling van een cliënt ...
  • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling geen ontslagbeoordeling was voor hetzelfde interRAI-beoordelingsinstrument.
  • Kies bij een herbeoordeling (tweede, derde, …) van een cliënt waarvan de vorige (laatste) beoordeling wel een ontslagbeoordeling was opnieuw tussen een interRAI LTCF- , HC- of AC-beoordelingsinstrument al naargelang de situatie (instelling voor verlengde zorg, thuiszorg of acute zorg) van de cliënt.
  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]