Bronnen en aanvullende literatuur

  • InterRAI CAP’s Gebruikershandboek:
    • Mace, N., Perschbacher, R., Tuplin, H., Westerman, M., Carlson, J., Schober, G. 1997. Activities Programming. In Morris, J.N., Lipsitz, L.A., Murphy, K.M., and Belleville-Taylor, P. (Eds). Quality Care in the Nursing Home. 1997. Mosby, St. Louis, MO. Merk op: dit hoofdstuk geeft een overzicht van het probleem en een gedetailleerde benadering van klinische beoordeling, waarbij obstakels en uitdagingen behandeld en tips voor zorgplanning gegeven worden.
    • McPherson, B.D. 1998. Atudying aging processes: Theory and research@ Aging as a Social Process. New York: Harcourt Brace & Company.
    • www.recreationtherapy.com is een nuttige website die talrijke suggesties voor activiteitenprogramma’s, relevante publicaties en links naar andere verwante websites bevat.
  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]