Welke acties kunt u ondernemen in BelRAI?

De lijst van acties die u kunt ondernemen kan zeer verschillend zijn. Afhankelijk van de status van de beoordeling, de rol die u speelt bij die beoordeling en de rechten die u in het algemeen hebt via uw rol in BelRAI wordt bepaald welke acties u kunt ondernemen.

  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]