I. Betekenis van code 1 bij de ADL-CAP

De ADL-CAP wordt geactiveerd met code 1. Dat betekent dat deze cliënt ALLE volgende eigenschappen bezit:

 • Krijgt hulp bij bepaalde ADL-activiteiten, maar is zeker niet volledig afhankelijk van anderen
 • Beschikt op z’n minst over een minimum aan cognitieve vaardigheden (aangeduid door een score lager dan 6 op de CPS waarbij 6 de slechtste score is)
 • Loopt niet het risico in de nabije toekomst te sterven
 • Vertoont geen of slechts één van de volgende indicaties die erop wijzen dat de cliënt noch een acute aandoening gehad heeft, noch een wisselende functionele status heeft:
  • Heeft een acute aandoening of ervaart een opflakkering van een chronische aandoening
  • Delier
  • Veranderende cognitieve status (positief of negatief)
  • Longontsteking
  • Heupfractuur
  • Krijgt kinesitherapie
  • Recente hospitalisatie
  • Schommelende ADL-capaciteit (positief of negatief)
  • Stijgende of dalende nood aan zorgdiensten

Deze cliënt behoort tot de groep cliënten die reeds enkele ADL-beperkingen vertonen en waarbij het voorkomen van een vermijdbare functionele achteruitgang als doelstelling naar voren gebracht wordt.

Deze groep omvat ongeveer 60% van de ouderen in een RVT, 15% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en minder dan 1% van de zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer 35% van de ouderen die in een RVT verblijven en tot deze groep behoren zal over een periode van negentig dagen beterschap vertonen, 32% zal achteruitgaan. Bij ouderen die thuiszorg ontvangen vertoont ongeveer 12% beterschap, ongeveer 20% gaat achteruit (in de VS).

Deze CAP is van toepassing op cliënten die zelfstandig in serviceflats wonen, cliënten die thuiszorg krijgen, cliënten die beschermd wonen en cliënten die in een RVT verblijven.

Terug code 1

  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]