I. Betekenis van code 0 bij de ADL-CAP

De ADL-CAP wordt niet geactiveerd. Dat betekent dat de cliënt één van de volgende eigenschappen bezit:

  • Kan zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren, zelfs ADL-activiteiten die normaal gezien in een vroeg stadium niet meer haalbaar blijken (vb. kleden, persoonlijke hygiëne). Deze subgroep omvat het merendeel van de cliënten die thuiszorg ontvangen of die zelfstandig leven (in de VS).
  • Of de cliënt bezit geen cognitieve vaardigheden meer (heeft een score van 6 op de CPS, wat gelijk is aan een Mini-Mental State Examination van ongeveer 0). Deze subgroep omvat vooral cliënten in een RVT (in de VS).
  • Of de cliënt loopt risico binnenkort te sterven. Deze subgroep omvat vooral cliënten in een RVT (in de VS).

Deze cliënt behoort tot de groep cliënten waarvan het herstellen of het behouden van hun functionele status om een ADL-terugval te voorkomen niet als doelstelling naar voren gebracht wordt.

Deze groep omvat ongeveer 20% van de ouderen in een RVT, 65% van de ouderen die thuiszorg ontvangen en 99% van de zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer 25% van de ouderen die in een RVT verblijven en tot deze groep behoren zal in de komende periode van negentig dagen achteruitgaan, 12% zal beterschap vertonen. Bij ouderen die thuiszorg krijgen zijn die percentages respectievelijk 14% en 14% (in de VS).

Let op: deze CAP is van toepassing op cliënten die zelfstandig in serviceflats wonen, cliënten die thuiszorg krijgen, cliënten die in beschermde woningen verblijven of cliënten die in een RVT verblijven. Verschaf een geschikte ADL-zorg en begeleiding aan cliënten met ADL-problemen, ook als het terugkrijgen of het behouden van hun functionele status niet redelijk en niet realiseerbaar is.

Terug code 0

  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]